GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky souhlasu:

 • subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů alespoň k jednomu konkrétnímu účelu,
 • zpracování osobních údajů je nevyhnutelné pro plnění smlouvy, smluvní stranou, kterou je subjekt údajů, nebo na vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti subjektu údajů,
 • zpracování osobních údajů je nevyhnutelné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je členský stát vázaný.

Zjednodušeně říkáme, že osobní údaje zpracováváme na základě: souhlasu, smlouvy nebo zvláštního předpisu.

Souhlas se zpracováním obsahuje:

 • identifikační údaje jsou dostupné pouze pro: Archa restaurant a penzion, Darwinova 252/39, Olomouc – Svatý Kopeček, 779 00
 • účelem nebo důvodem zpracování osobních údajů, pro který vyžadujeme souhlas, je pouze pro zpětné kontaktování vaši osoby. Data nebudou nijak dále použita pro marketingové a jiné účely, ale pouze ke zpětnému kontaktování vás (popř. pro účely doručení poptávaného zboží na zadanou adresu v poptávkovém formuláři)
 • příjemce, nebo kategorie příjemců (podle čl. 4 ods. 9 nařízení), kterým budeme osobní údaje poskytovat nejsou dostupné (v případě odeslání balíků přepravní společností budou vaše osobní data předána pouze přepravci pro doručení produktu na vaši adresu)
 • souhlas je možné kdykoliv odvolat – stačí nás kontaktovat

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje z následujících důvodů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy– vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně potřebujeme k plnění objednávek, přepravy, pří. smluv (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzů, atd, dodání zboží).
 • vedení účetnictví – Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání informačních emailů (pokud tuto službu zajišťujeme)– Vaše osobní údaje (e-mail), využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení – stačí nás kontaktovat. V případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu (pokud je dostupný) a nebo na přímo kontaktováním naší společnosti.

Cookies

Při procházení našich webových stránek je použita technologie Cookies (tedy zaznamenávání IP adres a odkud na stránky přicházíte. Používání cookies používáme pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje slouží pouze pro naše účely a data nejsou žádným dalším způsobem předávány, či přeprodávány třetí straně (vyjímka je přepravní společnost. Která data dostane pro doručení balíku na vaši uvedenou adresu při vytváření objednávky).

Chráníme vaše osobní údaje pomocí technických a organizačních opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů (zabezpečení učtů pomocí hesel, šifrování db apod.).

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktů uvedených na našich stránkách.

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • právo na přístup můžete nás kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnuosobních údajů.
 • Právo na omezení zpracovánímůžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě (během 30 dní).
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě budou veškeré vaše osobní údaje smazány během 30 dní.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme (pokud tato služba je aktivní). Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu (pokud je služba aktivní). V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu (pokud je dostupné) a nebo přímým kontaktováním naší společnosti pomocí e-mailu či telefonu uvedeného na našich stránkách.

Mlčenlivost / uchování dat

Dovolujeme si Vás ujistit jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi naší společností a vámi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.